Werkgroepen

Door bewoners, voor bewoners

Het Wijkpanel De Zuidlanden werkt met verschillende werkgroepen die zich specifiek op een buurtschap richten of overkoepelend voor de hele Zuidlanden op één thema.. De leden bestaan uit bewoners vanuit de wijk die thuis zijn in het onderwerp en daar graag aan willen bijdragen. Vele vrijwilligers helpen overigens mee met het uitvoeren van de activiteiten.

Elke buurtschapwerkgroep weet goed wat er speelt in de eigen wijk en voorziet het wijkpanel van informatie. Het wijkpanel neemt die informatie mee in het overleg met de gemeente of het projectbureau, om beleid te maken of aan te passen.

Bestuur De Zuidlanden

Het wijkpanel wordt gevormd door een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers, allemaal bewoners van De Zuidlanden. Het wijkpanel heeft namens de totale wijk de contacten met de gemeente Leeuwarden, het projectbureau of andere partijen.

De Klamp

In buurtschap De Klamp staat wonen aan het water centraal. Jong en oud zijn de bewoners, maar vooral jonge gezinnen hebben hier hun plek. De Klamp is een mooie mix tussen platteland en stad.

Wiarda

De werkgroep Wiarda is een schakel tussen vele partijen: de bewoners van de wijk, het wijkpanel, soms de gemeente, het projectbureau e.d. Vanwege vele onderwerpen werkt men nu met een structuur van commissies, sub-werkgroepen die een onderwerp voor hun rekening nemen, al dan niet tijdelijk.

Communicatie

De Zuidlanden bestaat uit een aantal buurtschappen. De werkgroep communicatie zorgt voor de verbinding tussen de bewoners van de verschillende buurtschappen. Onder meer door de uitgave van het wijkmagazine, de website en social media.

Duurzaamheid

Aandacht voor meer groen in de wijk, meer in balans met het omliggende landschap, minder afval en leuke activiteiten: de werkgroep duurzaamheid spant zich in om de wijk hiervoor te interesseren en ook de kinderen hierbij mee te nemen.

IJsbaan

De Zuidlanden heeft de beschikking over een eigen ijsbaan. De werkgroep ijsbaan houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van het terrein. En als er ijs ligt met het toezicht, de veiligheid en het vegen van de baan.

Jeugd

De werkgroep Jeugd zorgt voor het organiseren en faciliteren van allerlei activiteiten voor de kinderen van De Zuidlanden. Zowel voor de kleintjes als voor de grotere jeugd.

Wijkfeest

Het wijkfeest is het grootste feest van De Zuidlanden. Dit jaar is het feest op 8, 9 en 10 september. De werkgroep wijkfeest richt zich op alle voorbereidingen rondom de activiteiten en festiviteiten.

Ons laatste nieuws

Buurtschap Unia klaargemaakt voor de bouw

Op donderdag 14 september 2023 hebben wethouder Hein de Haan en directeur Edith Breemhaar- Dunnewind van Dunnewind Groep de starthandeling verricht voor de bouwrijp werkzaamheden voor het buurtschap Unia in...

Lees meer

Buurtschap Unia klaargemaakt voor de bouw

Op donderdag 14 september 2023 hebben wethouder Hein de Haan en directeur Edith Breemhaar- Dunnewind van Dunnewind Groep de starthandeling verricht voor de bouwrijp werkzaamheden voor het buurtschap Unia in...

Lees meer