Werkgroepen

Door bewoners, voor bewoners

Het Wijkpanel De Zuidlanden werkt met verschillende werkgroepen die zich specifiek op een buurtschap richten of overkoepelend voor de hele Zuidlanden op één thema.. De leden bestaan uit bewoners vanuit de wijk die thuis zijn in het onderwerp en daar graag aan willen bijdragen. Vele vrijwilligers helpen overigens mee met het uitvoeren van de activiteiten.

Elke buurtschapwerkgroep weet goed wat er speelt in de eigen wijk en voorziet het wijkpanel van informatie. Het wijkpanel neemt die informatie mee in het overleg met de gemeente of het projectbureau, om beleid te maken of aan te passen.

Bestuur De Zuidlanden

Het wijkpanel wordt gevormd door een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers, allemaal bewoners van De Zuidlanden. Het wijkpanel heeft namens de totale wijk de contacten met de gemeente Leeuwarden, het projectbureau of andere partijen.

De Klamp

In buurtschap De Klamp staat wonen aan het water centraal. Jong en oud zijn de bewoners, maar vooral jonge gezinnen hebben hier hun plek. De Klamp is een mooie mix tussen platteland en stad.

Wiarda

De werkgroep Wiarda is een schakel tussen vele partijen: de bewoners van de wijk, het wijkpanel, soms de gemeente, het projectbureau e.d. Vanwege vele onderwerpen werkt men nu met een structuur van commissies, sub-werkgroepen die een onderwerp voor hun rekening nemen, al dan niet tijdelijk.

Communicatie

De Zuidlanden bestaat uit een aantal buurtschappen. De werkgroep communicatie zorgt voor de verbinding tussen de bewoners van de verschillende buurtschappen. Onder meer door de uitgave van het wijkmagazine, de website en social media.

Duurzaamheid

Aandacht voor meer groen in de wijk, meer in balans met het omliggende landschap, minder afval en leuke activiteiten: de werkgroep duurzaamheid spant zich in om de wijk hiervoor te interesseren en ook de kinderen hierbij mee te nemen.

IJsbaan

De Zuidlanden heeft de beschikking over een eigen ijsbaan. De werkgroep ijsbaan houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van het terrein. En als er ijs ligt met het toezicht, de veiligheid en het vegen van de baan.

Jeugd

De werkgroep Jeugd zorgt voor het organiseren en faciliteren van allerlei activiteiten voor de kinderen van De Zuidlanden. Zowel voor de kleintjes als voor de grotere jeugd.

Wijkfeest

Het wijkfeest is het grootste feest van De Zuidlanden. Dit jaar is het feest op 8, 9 en 10 september. De werkgroep wijkfeest richt zich op alle voorbereidingen rondom de activiteiten en festiviteiten.

Ons laatste nieuws

Communicatie

Wijkmagazine stopt!

Met spijt in ons hart moeten we jullie vertellen dat we hebben besloten tot stopzetting van ons wijkmagazine, De Zuidlander. Na 10 jaar van publicatie

Lees verder »

Wijkmagazine stopt!

Met spijt in ons hart moeten we jullie vertellen dat we hebben besloten tot stopzetting van ons wijkmagazine, De Zuidlander. Na 10 jaar van publicatie hebben we deze maand besloten...

Lees meer

Heb jij een goed idee?

Heb jij een leuk idee voor een jeugdactiviteit in de wijk en zou je dat zelf wel willen organiseren? Dan zijn we op zoek naar jou en je idee! Als...

Lees meer

De paashaas komt eraan!

Ook dit jaar bezoekt de paashaas weer onze mooie wijk De Zuidlanden. Op 1e paasdag doet hij De Klamp en Techum aan en op 2e paasdag Wiarda. Hij bezoekt (vrijwel)...

Lees meer

Wijkmagazine stopt!

Met spijt in ons hart moeten we jullie vertellen dat we hebben besloten tot stopzetting van ons wijkmagazine, De Zuidlander. Na 10 jaar van publicatie hebben we deze maand besloten...

Lees meer

Heb jij een goed idee?

Heb jij een leuk idee voor een jeugdactiviteit in de wijk en zou je dat zelf wel willen organiseren? Dan zijn we op zoek naar jou en je idee! Als...

Lees meer

De paashaas komt eraan!

Ook dit jaar bezoekt de paashaas weer onze mooie wijk De Zuidlanden. Op 1e paasdag doet hij De Klamp en Techum aan en op 2e paasdag Wiarda. Hij bezoekt (vrijwel)...

Lees meer

Meld je aan voor de moestuinclub!

Ook dit jaar organiseren we als Werkgroep Jeugd weer een moestuinclub op de Stadstuin in Techum voor kinderen uit groep 4-8 van de basisschool. We gaan iedere twee weken op...

Lees meer

We gaan weer los!

Zit jouw kind op het voortgezet onderwijs (12-16 jaar)? Laat hem of haar dan weten dat we op vrijdagavond 24 maart weer starten met de Jeugdsoos avonden! De avonden vinden...

Lees meer