Wiarda

Activiteiten van buurtschap Wiarda

Eigen onderwerpen en activiteiten

De werkgroep is ontstaan toen de eerste huizen kwamen. Al snel kwamen er bepaalde vragen van de gemeente: buurtbewoners, willen jullie hierin meedenken? Daarnaast liepen bewoners zelf tegen zaken aan. Een aantal eerste bewoners is bij elkaar gaan zitten om te kijken of we elkaars vragen konden beantwoorden. Zo is het begonnen.

Intussen werd de wijk groter. Het werd drukker, er kwamen meer kinderen. Tot een moment van onveilige situaties, klachten over te hard rijden of vragen over wat er voor de kinderen te doen was in de wijk. Er kwamen bovendien meer vragen vanuit de gemeente.

Ter kennismaking is met z’n allen een burendag georganiseerd, waarbij ook de bewoners uit fase 2 zijn uitgenodigd. Naast ontmoeting was het doel om officieel een werkgroep op te richten.

Zuidlanden
De werkgroep Wiarda heeft op deze manier inspraak namens de bewoners. Bijvoorbeeld is de werkgroep aanwezig bij een aantal vergaderingen van het wijkpanel De Zuidlanden, om mee te denken over allerlei onderwerpen of om punten te bespreken waar men in de wijk tegenaan loopt.

Communicatie met de bewoners
Intussen heeft de werkgroep een andere structuur gekregen, omdat de taken te uitgebreid werden. Er is nu een structuur met commissies.

Om elkaar als bewoners onderling te kunnen bereiken met vragen of nieuws heeft de werkgroep een e-mailadres (……). Communicatie is er ook via de Facebookpagina. De werkgroepleden zijn uiteraard ook persoonlijk te bereiken. Kom vooral met vragen die alle bewoners aangaan. De werkgroep bekijkt vervolgens hoe dit aan te kaarten bij de desbetreffende partij.

Werkgroep Wiarda
De werkgroep bestaat uit Hans, Corina, Jan (tot 1 mei) en Karin. Daarnaast zijn er commissies. Met elkaar zijn ze bezig voor de buurt. Er is een commissie verkeersveiligheid, een commissie spelen, een activiteitencommissie en een commissie duurzaamheid. In de commissies zitten mensen die hart voor die zaak hebben.

In elke commissie zit een werkgroeplid om feeling te houden met de commissies en te zorgen dat er geen informatie verloren gaat. De werkgroep komt regelmatig bij elkaar. Besproken worden de ontwikkelingen in de commissies, of er wat moet gebeuren vanuit of naar de gemeente, of andere zaken, zoals vragen van bewoners. Daar komt vervolgens een plan uit met acties om te regelen. De werkgroep is een soort schakel tussen allerlei partijen.

Het is de bedoeling dat een commissie tijdelijk is. Als de actie is afgerond, wordt de commissie opgeheven en pakt de werkgroep het aandachtsveld over. Uitzondering is de activiteitencommissie.

Koppeling met De Zuidlanden
Er komt steeds meer een koppeling met de totale wijk De Zuidlanden. De activiteiten van Wiarda gaan bijvoorbeeld meer naar de werkgroep Jeugd van De Zuidlanden. Wiarda behoudt ook een aantal activiteiten, specifiek voor de eigen wijk.

Fase 3: Wees welkom en haak aan!

Nieuwe bewoners: welkom. Doen jullie mee?
De werkgroep Jeugd van De Zuidlanden zoekt nog mensen uit Wiarda!

Activiteiten
Er zijn zoveel leuke dingen te doen en te beleven. Sup-clinics, een 3-daagse bootcamp clinic, de burendag, halloweenoptocht, voetbal, kerstborrel, nieuwjaarsduik en nog veel meer.

Kijk voor de agenda op Facebook.

Nieuws

Aankomende evenementen

Geen evenementen gevonden bij deze werkgroep

Teamleden Wiarda

Berry

Algemeen bestuurslid

Corina

Algemeen lid

Hans

Algemeen bestuurslid

Karin

Voorzitter