Bestuur wijkpanel de Zuidlanden zoek nieuwe leden! Iets voor jou?

Wijkpanel de Zuidlanden is op zoek naar nieuwe bestuursleden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een algemeen bestuurslid. We zoeken vrijwilligers uit verschillende buurtschappen, zoals De Klamp, Techum en Wiarda. Dit omdat we het belangrijk vinden om als wijkpanel eerlijk en transparant te werk te gaan. Vind je het leuk om als vrijwilliger je bijdrage […]

Financiële verantwoording Wijkpanel de Zuidlanden

Als wijkpanel de Zuidlanden hebben we de plicht om elke bewoner van de Zuidlanden jaarlijks te informeren over de financiële situatie van onze stichting. Onze stichting heeft de ANBI status en hierin moeten we laten zien wat onze inkomsten en uitgaven zijn. De meeste activiteiten in 2022 zijn binnen hun begroting gebleven, echter heeft het […]

Kom mee naar buiten

Er komen wel eens vragen bij het wijkpanel binnen over het spelen en sporten in de wijk. De gemeente Leeuwarden heeft hier een beleid voor onder de noemer “Kom mee naar buiten” . We willen graag wat informatie met u delen als bewoner van de Zuidlanden. Mocht u dus een bewonersinitiatief hebben op het gebiedt […]

Nieuws Projectbureau De Zuidlanden

Speeltuinen de Klamp Zoals u wellicht al heeft gezien zijn er op de velden in De Klamp twee plaatsen omringd met hekken. Dit zijn de speelveldjes. Op één van de speelveldjes zie je zelfs al een speeltoestel! Het gras is gezaaid en moet nog even goed ‘aanslaan’. Er kan dus nog heel even geen gebruik […]

Bestuursleden gezocht! (inmiddels vervuld)

Het bestuur denkt mee over plannen en maatregelen voor de wijk en is het aanspreekpunt voor de gemeente en het projectbureau. Het bestuur zorgt daarnaast voor een financiële verantwoording. Een balans en een staat van baten en lasten wordt opgesteld, alsmede een toelichting op beide stukken in de jaarrekening. Heb je belangstelling om je bijdrage […]