Financiële verantwoording Wijkpanel de Zuidlanden

Als wijkpanel de Zuidlanden hebben we de plicht om elke bewoner van de Zuidlanden jaarlijks te informeren over de financiële situatie van onze stichting. Onze stichting heeft de ANBI status en hierin moeten we laten zien wat onze inkomsten en uitgaven zijn. De meeste activiteiten in 2022 zijn binnen hun begroting gebleven, echter heeft het wijkfeest van 2022 meer financiële gevolgen gehad, dan is begroot. De kosten van een nieuwe website is voor een groot deel gefinancierd door de inkomsten vanuit de wijkkrant. Verder hebben we als wijkpanel goed gekeken om de vaste maandelijkse/jaarlijkse kosten te reduceren. Ook voor de toekomst zijn we bezig om de gelden die wij ontvangen van de gemeenten op een eerlijke manier te verdelen over de verschillende buurtschappen. Als wijkpanel zijn we graag transparant, dus mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag.

Lees hier onze financiële verantwoording!

Verder kunt u als bewoner ook zorgen dat wij als Wijkpanel financieel gezond blijven. Dit door eerst te kijken of bewonersinitiatieven in aanmerkingen komen voor subsidies die door de gemeenten, fondsen of het rijk beschikbaar zijn gesteld. Samen maken wij de Zuidlanden!

Voor meer informatie over de ANBI kunt u de site van de belastingdienst raadplegen.

Deel dit bericht via

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp