Als bestuur willen we graag de schakel zijn tussen de bewoners, het projectbureau en de gemeente! 

Wist u dat er in onze wijk zo’n 70 vrijwilligers zich dagelijks vrijwillig inzetten om de Zuidlanden veiliger, schoner, duurzamer en dus leefbaarder te maken? Talloze activiteiten worden jaarlijks georganiseerd waarbij vele wijkbewoners elkaar ontmoeten en verbinding ontstaat. Het bestuur faciliteert, en het uitgangspunt op initiatieven is  Ja, tenzij… als iets niet kan wat kan er dan wel? In elk geval moeten de bewoners erop kunnen vertrouwen dat elke vraag, suggestie en/of voorstel door het bestuur wordt behandeld en er altijd een reactie volgt.

Whats in a name?
Het Wijkpanel de Zuidlanden is de verzamelnaam van het bestuur, de werkgroepen en de commissies samen. Het bestuur is dus een onderdeel van het Wijkpanel. Het is om die reden dat de naam Wijkpanel is veranderd in het Bestuur van het Wijkpanel de Zuidlanden.

Samenstelling van het bestuur
Als bestuur vinden wij het belangrijk dat we aangehaakt blijven in wat er speelt in de wijken en buurtschappen, welke ideeën/wensen er zijn. Om de lijnen tussen het bestuur van het Wijkpanel de Zuidlanden en de buurtschappen kort te houden zijn er per buurtschap en buurtschap overstijgend diverse werkgroepen actief. In elke werkgroep is ook een bestuurslid van het Wijkpanel de Zuidlanden vertegenwoordigd. Hierdoor is de balans in evenwicht, ontstaat er een goede verbinding en wordt er optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. Met als doel te zorgen dat alle ontwikkelingen binnen de wijk en de buurtschappen van de Zuidlanden goed verlopen en dat we hierin allemaal mee kunnen participeren, zodat niet alleen de gemeente, maar ook wij als bewoners onze stem kunnen laten horen. 

Het is de bedoeling en onze visie dat de communicatie met de gemeente zoveel mogelijk via het bestuur loopt. De werkgroepen in de wijken zijn het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en via hen komt alles vervolgens bij het bestuur terecht. De gemeente heeft dan 1 vaste gesprekspartner en dat voorkomt verdeeldheid en verwarring. De terugkoppeling vanuit de gemeente gaat vervolgens via het bestuur naar de werkgroepen die op hun beurt de bewoners informeren. Dat kan ook (deels) via de website gebeuren.

Korte en lange termijn visie
Momenteel beschikken we over bruikbare data, we weten middels een eerder gehouden enquête wat bewoners belangrijk vinden, wat hen beweegt, motiveert, wat hun interesses en belangen zijn. De gegevens uit de enquête gaan we – in overleg met de werkgroepen en bewoners – voor de gehele wijk en per buurtschap omzetten in een lange en korte termijn visie. Uiteraard zal dit niet ten koste gaan van de flexibiliteit en zal daar waar nodig het beleid worden aangepast. We zijn in overleg met de gemeente en het projectbureau om een geschikte locatie te vinden voor de realisatie van een wijkgebouw. 

Vernieuwde website / communicatie
De samenstelling van de wijk is mede bepalend voor de wijze waarop we willen communiceren. Het bereiken van de vele jonge gezinnen – die flexibel omgaan met sociale media en toegang hebben tot allerlei communicatie kanalen – is relatief eenvoudig. Maar er zijn ook bewoners die wat minder flexibel / digitaal vaardig zijn, ook daar gaan we graag het gesprek mee aan en horen hoe we de communicatie kunnen verbeteren. 

Recent is de vernieuwde website www.dezuidlander.nl actief geworden. Daar vindt u alle informatie zoals de activiteitenkalender, nieuws, samenstelling van de werkroepen maar ook de statuten, het huishoudelijk reglement en bijvoorbeeld het vergaderschema van het bestuur. Heeft u vragen en/of suggesties, het bestuur is bereikbaar via info@wijkpaneldezuidlanden.nl 

Helaas is de functie van secretaris binnen het bestuur nog niet ingevuld. Mocht u interesse hebben of iemand kennen die interesse heeft in deze , neem dan gerust contact met ons op via  info@wijkpaneldezuidlanden.nl We nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Deel dit bericht via

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp