Nieuws Projectbureau De Zuidlanden

Speeltuinen de Klamp

Zoals u wellicht al heeft gezien zijn er op de velden in De Klamp twee plaatsen omringd met hekken. Dit zijn de speelveldjes. Op één van de speelveldjes zie je zelfs al een speeltoestel! Het gras is gezaaid en moet nog even goed ‘aanslaan’. Er kan dus nog heel even geen gebruik van gemaakt worden, maar als de hekken eraf zijn, dan mag er gespeeld worden!

Bron: dezuidlanden.nl

Verstopte gemalen Wiarda en De Klamp

In de rioolgemalen van De Klamp fase 1 en Wiarda is al meerdere keren een storing geweest. Het blijkt dat dit komt door dat er veel vezeldoekjes, zoals lotion doekjes en babybillen doekjes worden doorgetrokken door het toilet. Dit veroorzaakt de storing. Houd hier alsjeblieft rekening mee en gooi deze doekjes niet in de wc.

Bron: dezuidlanden.nl

Maaien en ondiep water

Er zijn klachten bij ons binnengekomen over hoog gras en ondiep water. Er is een aannemer die op signaal het gras maait en de sloten hekkelt. Vanaf het volgende maaiseizoen hebben we hier structurele afspraken over gemaakt. Dit geldt voor buurtschappen die nog niet zijn overgedragen zoals De Klamp en Wiarda. Klachten kunnen gemeld worden.

Bron: dezuidlanden.nl

Voortgang Woonrijp maken De Klamp

Het ontwerp van De Klamp fase I is afgerond en wordt uitgewerkt tot een bestek. Daarna wordt het werk door een aannemer uitgevoerd. Omdat dit over ongeveer een half jaar start, is met de werkgroep De Klamp afgesproken enkele tijdelijke maatregelen uit te voeren.

Bron: vergadering bestuur de Zuidlanden en Projectbureau

Planning besluitvorming De Hem

Na de zomer wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Hiervoor gaan we nog één keer terug naar de klankbordgroep. Om breed te informeren organiseren we tijdens de ter inzage periode een inloopbijeenkomst. Iedereen die dat wil kan dan een zienswijze indienen op het plan.

Bron: vergadering bestuur de Zuidlanden en Projectbureau de Zuidlanden

Voortgang inrichting Techumerfjild

In samenspraak met omwonenden (Tiny Houses, Erf8, De Klamp) is het ontwerp afgerond. Het wordt nu verder uitgewerkt en in een bestek gezet. Na de zomer wordt het plan gecommuniceerd. Hiervoor worden de deelnemers geïnterviewd. Van deze gesprekken wordt een video gemaakt en wordt de totstandkoming van het plan mooi zichtbaar. Het ontwerp wordt gedeeld met het Wijkpanel, voordat het op de website komt.

Bron: vergadering bestuur de Zuidlanden en Projectbureau de Zuidlanden

Inrichting definitieve bestrating Wiarda fase 2 en fase 3

De aanleg van de openbare ruimte in Wiarda gebeurt in 3 fasen. Fase 1 van De Ljepper tot aan De Skâns, fase 2 van De Jint tot aan De Klimme en fase 3 van De Fierljepper tot aan De Oanrin.
Fase 1 is nagenoeg afgerond. In fase 2 is al een aantal werkzaamheden in uitvoering, zoals de riolering en het straatwerk. Voordat we fase 3 woonrijp gaan maken moeten de woningen eerst worden afgebouwd. Eind 2022/begin 2023 beginnen we met de inrichting van De Jint en De Klimme. Tegelijk leggen we parkeerplaatsen aan bij De Pols en het trottoir langs De Oanrin.

Bron: dezuidlanden.nl

Deel dit bericht via

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp