Bestuursleden gezocht! (inmiddels vervuld)

Het bestuur denkt mee over plannen en maatregelen voor de wijk en is het aanspreekpunt voor de gemeente en het projectbureau. Het bestuur zorgt daarnaast voor een financiële verantwoording. Een balans en een staat van baten en lasten wordt opgesteld, alsmede een toelichting op beide stukken in de jaarrekening. Heb je belangstelling om je bijdrage leveren aan het bestuur te leveren? Of wil je even kijken of het misschien bij je past? Stuur een mailtje naar info@wijkpaneldezuidlanden.nl.

(inmiddels vervuld)

Deel dit bericht via

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp