Uitnodiging plannen nieuwe Riool- en Waterzorgheffing in 2024

Graag willen we de bewoners van de Zuidlanden informeren over onderstaande uitnodiging. We begrijpen dat het kort dag is en dat de berichtgeving aan de late kant is, echter kregen wij dit vandaag ook pas door van de Gemeente Leeuwarden.

De gemeenteraad geeft op woensdag 11 oktober 2023 gelegenheid om in te spreken op de plannen voor de nieuwe Riool- en Waterzorgheffing in 2024. Omdat deze maatregel ook u aangaat nodigt de gemeenteraad u uit om uw mening te geven.

Wat verandert er?

Door klimaatverandering hebben we te maken met extremer weer. Door hevige buien kan de bereikbaarheid (bijvoorbeeld van hulpdiensten) verslechteren en het kan zorgen voor uitval van belangrijke functies zoals stroomvoorziening.

De raad heeft in december 2022 besloten om de rioolheffing op te delen in een riool- en waterzorgtarief.  De opbrengsten voor het riooltarief worden gebruikt voor het onderhoud van het rioolstelsel. Met de opbrengsten van het waterzorgtarief maken we ruimte voor regenwater en geven het een tijdelijke plek. We vangen het regenwater op tijdens piekbuien en gebruiken het bijvoorbeeld in tijden van droogte.

De grootste verandering is dat iedereen straks het deel waterzorgtarief gaat betalen. Door de rioolheffing op te delen in een riool- en waterzorgtarief gaan alle inwoners het deel waterzorgtarief betalen en daardoor mee betalen aan de maatregelen om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen. Hiervoor is gekozen omdat iedereen er voordeel bij heeft dat de stad en dorpen goed bereikbaar zijn.  In de huidige situatie betalen inwoners zonder rioolaansluiting geen rioolheffing. In de nieuwe situatie gaan deze inwoners betalen voor het waterzorgtarief.

Uw mening is belangrijk

De gemeenteraad wil weten hoe u hierover denkt. Wilt u uw mening geven? Graag! Dat kan op 2 manieren.

U kunt komen inspreken bij de vergadering van de raad op woensdag 11 oktober om 19.00 uur. Vooraf graag even aanmelden bij de griffie via griffie@leeuwarden.nl of via 058-2332372

U kunt ook schriftelijk uw mening geven door een mail te sturen aan griffie@leeuwarden.nl. Wij zorgen dan dat dit bij de raad komt.

Alle stukken die bij dit onderwerp horen staan op de website van de raad https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/27580c18-f0fc-47ff-84df-fc02b3073090hier staat ook de link naar de livestream om de vergadering op 11 oktober te volgen.

Deel dit bericht via

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp