Unia

In ontwikkeling

Zo zuinig mogelijk met energie

Het vierde buurtschap met circa 200 woningen is in voorbereiding. Dit gebied ligt ten zuiden van Techum, langs de Wurdumerfeart en heeft een mooie aansluiting op een uitgebreid sloepenroutenetwerk. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. In het midden van Unia komt een autovrij park voor spelen en ontmoeting. De inwoners hebben de mogelijkheid hierin mee te denken. Met vrije kavels, rijwoningen en twee-onder-een kapwoningen vind je er een variatie aan woningen terug.

Aan de noordkant van Unia ligt een grote waterpartij met een groene rand van natuurlijke rietoevers. Een zichtbare en robuuste buffer met buur-buurtschap Techum, die nog wordt versterkt door de lange brug over het Ald Djip. Aan de westkant komt de mogelijkheid van bijzondere woonvormen met een landelijke invulling, zoals wonen in een boomgaard.

Het bestemmingsplan is nog niet definitief vastgesteld, waardoor nog niet tot verkoop kan worden overgegaan. Er zijn twee bezwaren ingediend. Op dit moment ligt daarom de focus op de ontwikkeling van Unia fase 1.

Nieuws