De Hem

In ontwikkeling

Langs de singel, de Hounspolder of het water

Het vijfde buurtschap is in ontwikkeling. In 2022 is de besluitvorming over het bestemmingsplan. In De Hem zijn plannen voor diverse bebouwing, op kleinere en grote kavels. Er kan ook langs het water worden gewoond. De ‘oude’ route waaraan De Hem is ‘ontstaan’ kenmerkt zich door een gevarieerde lintbebouwing naar het hart van het buurtschap. Wonen langs singels of houtwalletjes, aan de Hounspolder of aan het water: er zijn allerlei mogelijkheden. Ook qua woningen is er ruimte voor bijzondere vormen, zoals tiny houses, patio’s of andere concepten. Daarbij wordt ook de groene omgeving meegenomen. Tussen De Hem en De Klamp is een groene ruimte gereserveerd voor ontmoeting. Een mooie plek voor een buurtfeest of een wat grotere speelvoorziening, mogelijk in combinatie met water. In het hart van De Hem komen drie hoofdfietsroutes bij elkaar. Deze fietsroutes vormen een prominente plek in het gebied: het hart van De Hem verbindt Wiarda, Leeuwarden/Goutum en De Klamp met elkaar.

Nieuws

De Hem

Houd je buurtschoon

Hoe mooi is het dat we met zijn allen de buurt schoonhouden en zwerfafval opruimen! U kunt gratis grijpers, rondzakhouders, afvalzakken en handschoenen lenen bij

Lees verder »