Gemeenteraad Leeuwarden stelt bestemmingsplan De Hem vast

Op woensdag 21 juni heeft de gemeenteraad Leeuwarden het bestemmingplan De Zuidlanden – plandeel De Hem en overige bijlagen vastgesteld. Het plan wordt binnenkort ter inzage gelegd voor beroep. Dit beroep moet binnen zes weken worden ingediend bij de Raad van State. Wanneer deze zes weken zijn verstreken en er geen beroep is ingediend, dan is het bestemmingsplan onherroepelijk. De ingangsdatum voor de zes weken wordt nog bepaald.

Ingediende en aangenomen moties
Tijdens de besluitvormende vergadering zijn er drie moties ingediend, waarvan er 2 zijn aangenomen. De inhoud van de moties lees je hier: https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/65fcd9e5-36c1-4602-b5b1-5741a56d940d (ga dan naar agendapunt 6 en verder)

Bron: www.dezuidlanden.nl

Deel dit bericht via

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp