Woonrijp maken Molkenkelder (Techum)

Aannemer Haarsma heeft de opdracht gekregen om de eerste fase van de Molkenkelder woonrijp te maken, Dit houdt in dat zij het definitief gaan inrichten. De aannemer start in de eerste week na de bouwvak, week 35, met de werkzaamheden.

In week 35 is het fietspad Swellesturt/Molkenkelder/Buorkerij afgesloten, doorgaand verkeer via de Molkenkelder is wel mogelijk.

In week 36 t/m 41 wordt er gewerkt aan de Molkenkelder tussen het Techumerdykje en It Heafek. De Molkenkelder is hier afgesloten. Er wordt een omleidingsroute aangegeven.

In week 42 (herfstvakantie) is het kruispunt Molkenkelder/Techumerdykje aan de beurt. Het kruispunt is afgesloten en er wordt een omleidingsroute aangegeven.

Direct aanwonenden krijgen een brief in de bus met nadere informatie over de werkzaamheden.

Betreffende brieven zijn hier te vinden

Bron: www.dezuidlanden.nl

Deel dit bericht via

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp