Update verkeer & veiligheid

In de afgelopen periode is er weer veel gebeurd in de Zuidlanden. Bouwen in De Klamp, afwerken in Jabikswoude, inrichten in Wiarda, afwerken in Techum van de Buorkerij, bouwen op de IGLO locatie en bouwwerkzaamheden Molkenkelder / Foarein. Dit leidde regelmatig tot veel overlast, onduidelijkheid en onveilige situaties. De werkgroep Verkeer & Veiligheid heeft hierover ook een aantal e-mails ontvangen. Aan deze meldingen is de nodige aandacht besteed.

Fietspad naar Wirdum
Het fietspad door het gronddepot is weer in ere hersteld. En mooi slingerend asfaltpad richting Wirdum onder de Wâldwei door. Daardoor is wandelen via het schelpenpad al door velen weer opgepakt. De verlichting langs het fietspad naar Unia werkt nog niet. Hierover is een brief naar het projectbureau gegaan.

Nije Daam
De Nije Daam is inmiddels zo goed als af, tot tevredenheid van velen. Inmiddels is vooruitlopend op de afwerking van het groenplan Nije Daam gestart met het uitbaggeren van het “Alddjip” en de “Dwersfeart”. Dit neemt twee maanden in beslag.

Bloembakken Bourkerij
De bloembakken als snelheidsremmers doen goed hun werk. Op de Buorkerij zijn ze weggehaald. Hiertegen is door bewoners en werkgroep geageerd. Er wordt nu veel te hard gereden door bewoners zelf. De werkgroep doet hierbij de dringende oproep tot matigen van de snelheid richting de woonarken.

En verder
Bij Wiarda is voor het stuk parallelweg langs de Drachtserweg een verbod voor auto’s ingesteld. Dit ter verbetering van de veiligheid voor langzaam verkeer en wandelaars.
In en rond Techum zijn op aanvraag van de werkgroep meerdere schelpenpaden bijgestrooid op de natte plekken.
De container-unit tegenover de LIDL is weggehaald. Deze onoverzichtelijke situatie heeft in de afgelopen maanden tot veel bijna ongelukken geleid.
Er ligt een aanvraag bij de gemeente voor een snelheidsremmer op de Fûgeldyk in de Klamp.
Voor de gladheidsbestrijding is er een nieuwe overzichtskaart aangemaakt. Via www.leeuwarden.nl is deze te bekijken.

Heb je vragen of opmerkingen over (onveilige) verkeerssituaties in De Zuidlanden, mail dan naar verkeer@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Deel dit bericht via

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp