Start bouwrijp maken Unia en uitnodiging informatieavond

Binnenkort gaat aannemer NONAK B.V. uit Ommen beginnen met het bouwrijp maken van het buurtschap Unia in De Zuidlanden.

Info over de werkzaamheden
Het doel van het bouwrijp maken is dat het huidige terrein geschikt wordt gemaakt voor woningbouw. Dit houdt in dat de voorbelasting wordt verwijderd en dat er wegen en riolering worden aangebracht.

Planning
De werkzaamheden beginnen medio september 2023 en duren tot ongeveer juli 2024.

Inloopavond op maandag 11 september
Wilt u graag weten hoe dit project wordt uitgevoerd? Kom dan naar onze inloopavond op maandag 11 september 2023. Er is een vrije inloop tussen 19:00 – 20:00 uur in Van der Valk, Lynbaan 35 te Leeuwarden. Zowel medewerkers van de aannemer als de gemeente Leeuwarden zijn aanwezig om u over de werkzaamheden te vertellen en eventuele vragen te beantwoorden. Wij verwelkomen u graag!

Veiligheid
De transportroute van en naar het werkterrein loopt via de Nije Daam. Uiteraard is de aannemer zich ervan bewust dat een gebied gepasseerd wordt waar al volop wordt gewoond. Hier is de aannemer alert op, maar toch is het belangrijk dat iedereen hier rekening mee houdt. Daarom willen wij u vragen om uw kinderen niet bij de werkzaamheden in de buurt te laten spelen. Op deze manier kunnen we samen de werkzaamheden veilig laten verlopen.

Afsluiting fietspad vanaf 11 september
Tijdens de werkzaamheden zal het huidige fietspad wat door de wijk Unia en onder de N31 door gaat, vanaf 11 september worden afgesloten. Dit wordt gedaan om onveilige situaties te voorkomen. De omleidingsroutes worden door borden kenbaar gemaakt.

Communicatie komende periode en contactgegevens
We spannen ons in om het werk met zo min mogelijk overlast uit te voeren. Mochten er toch nog vragen of opmerkingen zijn waar wij ons bewust van moeten zijn, bel dan gerust met Frans IJsselstijn (uitvoerder NONAK B.V.): 06 55 17 81 70.

Bron: www.dezuidlanden.nl

Deel dit bericht via

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp