Ontwerpbestemmingsplan De Hem ter inzage

Het is al weer even geleden dat we iets hebben gemeld over het toekomstige buurtschap De Hem in De Zuidlanden. Maar we hebben zeker niet stilgezeten. We kunnen jullie dan nu ook laten weten dat het ontwerp bestemmingsplan binnenkort ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel De Hem’
Van donderdag 3 november 2022 tot en met donderdag 15 december 2022 ligt dit ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken (o.a. welstandscriteria) ter inzage.

Dit ontwerpbestemmingsplan is een uitwerking van onder andere het vastgestelde stedenbouwkundigplan met de wijzigingen die zijn opgenomen in het collegeakkoord van mei 2022. Vanaf donderdag 3 november kunt u de plannen inzien via ruimtelijkeplannen.nl 

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 15 november 2022 organiseren wij een inloopbijeenkomst in Hotel Van der Valk Leeuwarden, Lynbaan 35. U kunt tussen 19:30 uur en 21:00 uur binnenlopen. U kunt hier het ontwerpbestemmingsplan + de bijbehorende stukken inzien en er is gelegenheid voor het stellen van vragen.  

Tot slot
In de bijlage vindt u extra informatie over de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan. Klik hier!

Bron: Projectbureau de Zuidlanden

Deel dit bericht via

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp